Thursday, 11 February 2021 19:16

Πλήρης και ισότιμη ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα δημόσια σχολεία

Written by
Rate this item
(0 votes)

prosfygopoula paideiaΠλήρης και ισότιμη ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα δημόσια σχολεία
Να βάλουμε τέλος στο ρατσιστικό αποκλεισμό των παιδιών των προσφύγων  και τις φασιστικές προκλήσεις

Η ισότιμη πρόσβαση όλων των προσφυγόπουλων στη μορφωτική διαδικασία είναι απαίτηση των εκπαιδευτικών σωματείων και του αντιρατσιστικού κινήματος και υποχρέωση του κράτους, που απορρέει από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Η κυβέρνηση της ΝΔ, με πρόσχημα την πανδημία,  επιχειρεί να επιβάλει το ρατσιστικό αποκλεισμό των παιδιών των προσφύγων, ιδιαίτερα όσων έχουν εγκλωβιστεί σε στρατόπεδα, οικοδομώντας ένα νέο απαρτχάιντ, με στέρηση  δικαιωμάτων ακόμη και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας.
 Η κυβέρνηση παραβιάζει κατάφωρα συνταγματικές διατάξεις και διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει οι οποίες κατοχυρώνουν την ανεμπόδιστη ένταξη όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η νέα υφυπουργός Μετανάστευσης Σ.Βούλτεψη τοποθετήθηκε υπέρ της εκπαίδευσης εντός των δομών και κατά της ένταξης στα δημόσια σχολεία των παιδιών των προσφύγων.
Στην Ελλάδα, διαμένουν 31.000 παιδιά αιτούντων ασύλου η ήδη αναγνωρισμένων προσφύγων εκ των οποίων μόνο οι 15.000 έχουν εγγραφεί στα σχολεία για το έτος 2020-2021. Από αυτά μόνο οι 5000 φοιτούν κανονικά.


Η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης τροφοδοτεί αντιδράσεις κατά της ένταξης των παιδιών των προσφύγων στα δημόσια σχολεία, όπως της Δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου της Χαλκίδας,  των κατοίκων και γονέών στο Γυμνάσιου Ιππείου Λέσβου Κι στο Δημοτικό σχολείο της Νυμφόπετρας.
Πρόκειται για ανοικτή παραβίαση των διεθνών συμβάσεων και νομικών ρυθμίσεων όπως:
-H Οικουμενική Διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άρθρο 26 διακηρύττει: Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.
-Η Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες του 1951 καθορίζει με σαφήνεια ποιος θεωρείται πρόσφυγας κι επομένως δικαιούται άσυλο. Πρόσφυγας, λοιπόν, είναι όποιος “βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων κι εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ’ αυτήν“.
-Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία κυρώθηκε από το ελληνικό κράτος με το νόμο 2101/1992 κάθε παιδί, που βρίσκεται στη χώρα, έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο28) και το κράτος υποχρεούται να παίρνει όλα τα νομοθετικά διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων (άρθρο 4).

-Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4636/2019 (Άρθρο 14 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) με τίτλο Εκπαίδευση των Ανηλίκων προβλέπονται τα εξής:
1. Οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων κατά την παραμονή τους στη χώρα υποχρεούνται να εντάσσονται σε μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να παράσχουν τα αναγκαία και επαρκή μέσα για την υποστήριξη και διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας. Η ένταξη γίνεται υπό προϋποθέσεις, ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με διευκολύνσεις, ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και για όσο χρονικό διάστημα δεν εκτελείται μέτρο απομάκρυνσης, που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους. Απώλεια του δικαιώματος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν επέρχεται αποκλειστικά και μόνο λόγω ενηλικίωσης των ανωτέρω αιτούντων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
2. Η ένταξη στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης του ανήλικου. Εάν οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων δεν συμμορφώνονται προς την υποχρέωση της παραγράφου 1 και δεν εγγράφονται ή δεν παρακολουθούν τα αντίστοιχα σχολικά μαθήματα, επειδή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι υλικές συνθήκες υποδοχής περιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 57 και περαιτέρω, επιβάλλονται σε βάρος των ενήλικων μελών της οικογένειας του ανήλικου, οι προβλεπόμενες για τους Έλληνες πολίτες διοικητικές κυρώσεις.
3. Για τη διευκόλυνση της ένταξης στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, προσωρινές εκπαιδευτικές δράσεις, στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης, μπορούν να παρέχονται μεταξύ άλλων και εντός των κέντρων φιλοξενίας. Οι δράσεις αυτές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την τυπική εκπαίδευση.
4. Όταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον ανήλικο, είναι αδύνατη η πρόσβασή του στο εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των παραγράφων 3 και 4.
- Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4636/2019 (Άρθρο 27 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) με τίτλο Πρόσβαση στην εκπαίδευση και αναφορικά με τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας έχουν οριστεί τα ακόλουθα:
1. Κάθε ανήλικος στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, υποχρεούται να εντάσσεται στις μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται σε βάρος των ενηλίκων μελών της οικογένειας του ανηλίκου, οι κατά τις κείμενες διατάξεις, κυρώσεις που προβλέπονται και για τους Έλληνες πολίτες.
2. Η πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης επιτρέπεται στους ενήλικες δικαιούχους διεθνούς προστασίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών.

Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν εγκλωβισμένα τα παιδιά και οι υπόλοιποι πρόσφυγες μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Χιλιάδες παιδιά προσφύγων παραμένουν έξω από τις σχολικές τάξεις των δημόσιων σχολείων, εγκλωβισμένα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης με άθλιες συνθήκες διαβίωσης μακριά από τις πόλεις. Στην πραγματικότητα, χιλιάδες πρόσφυγες παραμένουν στη χώρα σε καθεστώς απαρτχάιντ, χωρίς δικαιώματα.  
Τα σχολεία είναι γεμάτα από παιδιά μεταναστών γιατί οι εκπαιδευτικοί κατάχτησαν το δικαίωμα για ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών με αγώνες και έχουν εμπειρία στην ένταξη  των παιδιών, που δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα. και αποτελεί κέρδος να μοιραζόμαστε όλοι τον πλούτο του πολιτισμού και της εμπειρίας που έφεραν από τις χώρες τους.
Οι εκπαιδευτικοί είναι κομμάτι του μεγάλου κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια.  Σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παλεύουμε για να είναι καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους στις πόλεις μας  ενώ ταυτόχρονα αντιστεκόμαστε στις επιταγές της ΕΕ-φρούρειο, των κλειστών συνόρων, των στρατοπέδων συγκέντρωσης,  της πολιτικές της Κυβέρνησης, που διαλύουν τη Δημόσια Παιδεία.
Οι εκπαιδευτικοί έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην απομόνωση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής και συμμετείχαν ενεργά στο μαζικό κίνημα που οδήγησε στις 7 Οκτώβρη 2020 στην καταδίκη τους ως εγκληματική οργάνωση. Δεν θα επιτρέψουμε στη κυβέρνηση και τους Δημάρχους της Δεξιάς  να πάρουν πίσω την κατάχτηση της ένταξης των παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων στα δημόσια σχολεία. Δεν θα αφήσουμε να σηκώσει ξανά κεφάλι η ακροδεξιά, οι φασίστες και τα ορφανά της ΧΑ, να φορέσουν τον μανδύα των αγανακτισμένων κατοίκων και να επιτεθούν σε παιδιά προσφύγων και εκπαιδευτικούς.
Ζούμε μαζί, παλεύουμε μαζί, κατακτούμε μαζί!
-Πλήρη  και ουσιαστική ένταξη τους στα δημόσια σχολεία, σε ένα περιβάλλον δεμένο με τη γειτονιά και την κοινωνία.  
-Να μπουν όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και να ενταχθούν στην πρωινή ζώνη
-Να δημιουργηθούν τάξεις υποδοχής
-Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών και όχι προσλήψεις προσωπικού με ελαστικοποιημένες σχέσεις εργασίας. Η δημιουργία αντισταθμιστικών όρων μέσα στην εκπαίδευση για αυτά τα παιδιά θα συμβάλλει στην ομαλή συμβίωση με τα υπόλοιπα και θα απαλύνει τις νεανικές ψυχές από τη βαρβαρότητα του πολέμου και των διώξεων που τις σημάδεψε.
-Διεκδικούμε την ελεύθερη και δωρεάν μετακίνησή τους με τα μέσα συγκοινωνίας, περίθαλψη και πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία και ταυτόχρονα τη στέγαση μέσα στις πόλεις και την ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό.
-Μαζί με το αντιρατσιστικό κίνημα καλούμε σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στις 20 Μάρτη σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς, στην Αθήνα στην Ομόνοια στις 3μμ και διεκδικούμε ανοικτά σύνορα, κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης, κατάργηση της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, άσυλο και χαρτιά για πρόσφυγες και μετανάστες, στέγαση μέσα στις πόλεις και τις γειτονιές σε σπίτια και ξενοδοχεία, ΑΜΚΑ για όλους, εμβολιασμό των προσφύγων στις δομές και τα καμπ.
-Προτείνουμε να πάρουν οι ΕΛΜΕ και οι ΣΕΠΕ πρωτοβουλίες με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις περιφέρειες της εκπαίδευσης και στο ΥΠΑΙΘ.  
-Προτείνουμε την συμμετοχή στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης έξω από τα καμπ προσφύγων στις 14 και 21 Φλεβάρη με την συμμετοχή επιτροπών προσφύγων, εκπαιδευτικών και εργαζόμενων από τα νοσοκομεία. Ελαιώνας: Κυριακή 14/2, 12μεσ, Σχιστό: Κυριακή 14/2, 12μεσ, Διαβατά: Κυριακή 14/2, 12μεσ, Βόλος – Άλλη Μεριά: Κυριακή 14/2, 1μμ , Μαλακάσα: Κυριακή 21/2,2μες

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΕΕΡΦΑ

Read 459 times Last modified on Thursday, 11 February 2021 19:26