Sunday, 06 February 2022 15:01

Tα εγκλήματα στα σύνορα δικά τους, οι νεκροί δικοί μας!, The crimes at the borders theirs, the dead ours! ,Sınırlardaki suçlar onların, öldürülenler bizimdir!

Written by
Rate this item
(0 votes)

EvrosTα εγκλήματα στα σύνορα δικά τους, οι νεκροί δικοί μας!

Δεκαεννέα πρόσφυγες βρέθηκαν νεκροί χωρίς τα ρούχα τους στην τουρκική πλευρά των ελληνοτουρκικών συνόρων κοντά στα Ύψαλα. Το ταξίδι των προσφύγων που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την πείνα και τον θάνατο από τις κατεστραμμένες χώρες τους προς την ΕΕ τελείωσε στα σύνορα της Ευρώπης-φρούριο.
Χιλιάδες πρόσφυγες έχουν παγιδευτεί στην Τουρκία και την Ελλάδα λόγω της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Αυτή η πολιτική ενισχύθηκε μετά την ήττα των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, οδηγώντας την τουρκική κυβέρνηση να χτίσει ένα νέο φράχτη 140 χιλιομέτρων στα σύνορα με το Ιράν και την ελληνική κυβέρνηση  να επεκτείνει τον φράχτη στον ποταμό Έβρο και να ενισχύσει την παρουσία της FRONTEX και της ελληνικής ακτοφυλακής υιοθετώντας μεθόδους μαζικών επαναπροωθήσεων.
Ως αντιρατσιστικά κινήματα και στα δύο μέρη του Αιγαίου, είμαστε συγκλονισμένοι από τους θανάτους προσφύγων από τη βύθιση σκαφών και τις μεθόδους παραβίασης του δικαιώματος των αιτούντων άσυλο σε πρωτοφανή κλίμακα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ακυρώνοντας ουσιαστικά τη Σύμβαση της Γενεύης και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.


Την τελευταία περίοδο γίναμε μάρτυρες τεράστιων καταστροφών από τον χιονιά και τις πυρκαγιές το καλοκαίρι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ανησυχούμε ότι οι κυβερνήσεις μας συμμετέχουν σε έναν ανταγωνισμό για τον στρατηγικό έλεγχο της περιοχής, για έρευνα και εξόρυξη φυσικού αερίου στην περιοχή που φέρνει τις πολεμικές εντάσεις και τον ρατσισμό στο προσκήνιο. Η στρατιωτικοποίηση της φύλαξης των συνόρων θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσφύγων που προσπαθούν να ξεφύγουν από το θάνατο και να αναζητήσουν μια νέα ζωή.
Οι πρόσφυγες δεν είναι εργαλεία των κυβερνήσεων αλλά θύματα των ανταγωνισμών τους. Τεράστια ποσά χρημάτων και ανθρώπινου δυναμικού σπαταλούνται για εξοπλισμούς, φράχτες, στρατόπεδα συγκέντρωσης, μαζικές επαναπροωθήσεις και θανατηφόρες καταδιώξεις προσφύγων μετατρέποντας το Αιγαίο σε ένα υγρό νεκροταφείο χιλιάδων αντί για την ανάπτυξη της ευημερίας και της ειρήνης στην περιοχή.
Δηλώνουμε την κοινή μας βούληση να αντισταθούμε στον ρατσισμό και στις δύο πλευρές του Αιγαίου για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, για να βάλουμε τέλος στις απώλειες ζωών, να ανοίξουν τα σύνορα και να μετατραπεί το Αιγαίο σε ειρηνικό και ασφαλές πέρασμα για τους πρόσφυγες που αναζητούν δρόμο για  να φτάσουν στην Ευρώπη.
Στις 19 Μαρτίου θα συμμετάσχουμε στη διεθνή ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού με κινήματα σε όλη την Ευρώπη και τον Κόσμο.
Από την Ελλάδα:
ΚΕΕΡΦΑ-Κίνημα Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή
 Από την Τουρκία:
Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır platformu- Είμαστε όλοι πρόσφυγες, όχι στον ρατσισμό Irkçılığa milliyetçiliğe hayır platformu- Οχι στον ρατσισμό πλατφόρμα
Αντικαπιταλιστική πλατφόρμα


The crimes at the borders theirs, the dead ours!

Nineteen refugees were found dead without their clothes at the Turkish side of the Greek-Turkish border near Ipsala. The journey of refugees trying to escape war, hunger and death from their destroyed countries to EU ended at the borders of fortress Europe.
Thousands of refugees are trapped in Turkey and Greece because of the Common Statement between EU-Turkey. This policy was strengthened after the defeat of USA in Afghanistan leading the Turkish government to build a new fence of 140 kilometers on the border with Iran and Greek government to extend the fence in Evros river and enforce the presence of FRONTEX and Greek Coast guard adopting methods of mass pushbacks.
As antiracist movements in both parts of the Aegean sea, we are shocked by the deaths of refugees in sinking of boats and methods of violating the right of asylum seekers in an unprecedented scale after WW2, practically cancelling the Geneva Convention on both sides of the Aegean sea.
The last period we witnessed immense catastrophes from heavy snow and fires during the summer due to climate change .
We are worried that our governments are engaged in a competition for the strategic control of the area, for gas research and extraction in the area that brings war tensions and racism on the foreground.
The militarization of guarding of borders puts in danger the safety of refuges trying to escape death and seek a new life.
Refugees are not instruments of governments but victims of their competitions. Vast amount of money and human resources are wasted for armaments, fences, concentration camps, mass pushbacks and deadly persecutions of refugees transforming the Aegean sea into a wet cemetery of thousands instead of developing prosperity and peace in the region.
We declare our common will to resist racism and on both sides of the Aegean sea for the rights of refugees and migrants to put an end to losses of lives, to open the border and transform the Aegean sea into a peace and safe passage for refugees seeking to arrive to Europe.
On 19th of March we will join the international day against racism and fascism with movements all around Europe and the World.
From Greece:
ΚΕΕRFA-Movement United Against Racism and Fascist Threat
From Turkey:
Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır platformu
We are all refugees, no to racism
Irkçılığa milliyetçiliğe hayır platformu
No to racism platform
Antikapitalistler platform
Anticapitalist platform


Sınırlardaki suçlar onların, öldürülenler bizimdir!


Türk-Yunan sınırının Türk tarafında, İpsala yakınlarında, giysileri olmayan 19 mülteci ölü bulundu. Savaştan, açlıktan ve ölümden kaçmaya, harap olmuş ülkelerinden Avrupa Birliği’ne gitmeye çalışan mültecilerin yolculuğu Avrupa kalesinin sınırlarında son buldu.
AB ve Türkiye arasında yapılan Ortak Açıklama nedeniyle binlerce mülteci Türkiye ve Yunanistan’a sıkışmış durumda. ABD’nin Afganistan’daki yenilgisinin ardından bu politika daha da güçlendirilirken, Türk hükümeti İran’la olan sınırında 140 kilometrelik yeni bir duvar inşa etmeye başladı. Yunan hükümeti ise Meriç nehrindeki duvarı genişletmeye ve FRONTEX’i bölgede tutmaya ve Yunan sahil güvenliğine kitlesel geri gönderme yöntemlerini uygulatmaya çalışıyor.
Ege denizinin her iki yakasındaki ırkçılık karşıtı hareketler olarak batan teknelerde yaşanan ölümler nedeniyle sarsıldık. Kullanılan yöntemler, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri iltica hakkına yönelik en büyük ölçekli saldırıyı teşkil ediyor. Bu saldırılar Ege Denizi’nin her iki yakasında da pratikte Cenevre Sözleşmesi’nin iptal edilmesi anlamına geliyor.
Son dönemde iklim değişikliğinin etkisiyle aşırı kar yağışı ve yaz mevsimindeki yangınlar gibi büyük felaketlere tanık olduk.  
Hükümetlerimizin bölgenin stratejik kontrolü için giriştiği rekabetin savaş gerilimlerini ve ırkçılığı güçlendireceğinden endişe ediyoruz. Sınır muhafızlarının militarizasyonu ölümden kaçmaya ve yeni bir hayat kurmaya çalışan mültecilerin güvenliğini tehdit ediyor.
Mülteciler hükümetlerin aracı değil, onların rekabetlerinin kurbanlarıdır. Silahlanma, çitler, mülteci kampları, kitlesel geri göndermeler ve mültecilere uygulanan ölümcül cezalar, bölgede refah ve barışa katkıda bulunmuyor, aksine Ege denizini ıslak bir mezarlığa dönüştürüyor.  
Bizler Ege denizinin iki yakasında, ırkçılığa direnmek, mültecilerin ve göçmenlerin haklarını savunmak, can kayıplarını durdurmak, sınırları açmak ve Ege denizini Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mülteciler için barışçıl ve güvenli bir geçiş noktası haline getirmek konusundaki ortak irademizi beyan ediyoruz.
19 Mart’ta Irkçılığa ve Faşizme Karşı Uluslararası Gün etkinliklerine katılarak Avrupa ve dünyada sokağa çıkacak hareketlere katılacağız.
ΚΕΕRFA – Irkçılığa ve Faşist Tehdide Karşı Birleşik Hareket
Hepimiz Göçmeniz, Irkçılığa Hayır Platformu
Irkçılığa milliyetçiliğe Hayır Platformu
Antikapitalistler Platformu

Read 195 times Last modified on Friday, 11 February 2022 10:49

Latest from ΚΕΕΡΦΑ