Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017 13:35

ΑΦΓΑΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

KΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ


ΑΦΓΑΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ Οι πρόσφυγες του στρατοπέδου στον Ελαιώνα αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης. Η περιοχή όπου βρίσκεται είναι μολυσμένη. Υπάρχει σκόνη παντού στον αέρα και την αναπνέουμε διαρκώς. Τα σπίτια-κοντέινερ δεν έχουν καμία εξυπηρέτηση σχετικά με ζημιές στον αερισμό, την παροχή νερού και τις τουαλέτες. Η ζωή είναι αφόρητη εξ αιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Υπάρχουν παντού πολλές κατσαρίδες και κουνούπια.
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο στρατόπεδο είναι πολύ λίγοι.
Αλλά υπάρχουν πολλά χρήματα που φτάνουν από την ΕΕ για τα στρατόπεδα.
Γιατί δεν έχουμε λοιπόν καθόλου υπηρεσίες;  
Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα με επίσκεψη στα σπίτια-κοντέινερ.
Μασούντ Καχάρ, πρόσφυγας στο στρατόπεδο του Ελαιώνα

AFGHAN REFUGEE INVITES MEDIA TO WATCH THE MISERABLE SITUATION IN ELAIONAS CAMP
COMITTEE OF REFUGEES FROM CAMPS

The refugees in the camp of Elaionas face big problems in terms of living condition.
The area around the camp is polluted. There is a lot of dust in the air and we breath it continuously.
The container-houses have no services at all referring to damages in air condition, water supply and toilet. The life is very difficult because now the temperatures are high. There are a lot of cockroaches and mosquitoes.
If  the refugees have a complaint for these problems the responsible persons for the camp they answer “go and fix it yourself and if you do not like the camp go away”.
The workers who are employed in the camp are very few.
But there is a lot money coming from EU for these camps. Why we do not have any services at all?
The media should present the real picture of the camp by visiting our container-house.
Massod Qahar, refugee from Elaionas camp.

Read 3544 times

Latest from KΕΕΡΦΑ